Consultoria financera i patrimonial

RHOMBUS ofereix un servei personalitzat i complet de consultoria financera i patrimonial.

 A RHOMBUS tenim en compte les diferents necessitats, des de la planificació patrimonial, financera i fiscal, fins a solucions d’inversió.

Oferim un enfocament independent i lliure de conflictes d´interessos, centrat en el client i les seves necessitats, basat en la professionalitat, l´excel·lència i la confiança.

La nostra tasca consisteix a assessorar, planificar i coordinar estratègies a més de fer-ne seguiment i informes.

En conseqüència, fem prevaldre aspectes fonamentals com la protecció, seguretat i preservació del patrimoni.

Consultoria financera i patrimonial personalitzada

Auditoria i elaboració d’informes

 • Revisió
 • Anàlisis
 • Estudi i valoració d’actius financers i/o productes d’estalvi de la cartera actual:
  • Dipòsits
  • Bons
  • Accions
  • Fons d’inversió, etc.
 • Elaboració d’informe d’auditoria financera amb comentari i valoració d’alternatives si es consideren necessàries.

Elaboració estratègica

RHOMBUS realitzem un plantejament d’estratègies en base a les necessitats, situació particular i entorn macro i micro econòmic.

De la mateixa manera, definim els riscos i objectius i a més fem l’anàlisi financera-fiscal per reduir l’impacte de les darreres reformes fiscals.

Així mateix, maximitzem el rendiment financer de les estratègies.

Selecció d’entitats financeres

A RHOMBUS busquem i seleccionem l’entitat o entitats financeres més adequades en cada cas per dur a terme les estratègies patrimonials de la manera més eficient possible, tant a nivell d’operativa com a nivell de costos i seguretat.

També negociem directament amb les entitats, ja siguin aquelles en què el client tingui dipositats els seus actius, com d’altres que es puguin proposar per considerar-se les més idònies. Per tant, reduïm i negociem els costos operatius en nom del client.

És per això que seleccionem aquelles entitats amb enfocament d’assessorament sistemàtic i d’alta qualitat que puguin oferir solucions d’inversió de primer ordre segons cada patrimoni i/o necessitat.

Control i seguiment

A RHOMBUS Control, fem el seguiment i la supervisió de la cartera i de l’estratègia.

També el reporting periòdic i sistemàtic de seguiment que permet al client està informat en tot moment i és ell qui té sempre l’última paraula. El client sempre és qui pren la darrera decisió.

Elaborem l’informe detallat amb l’estat de situació, l’evolució i la rendibilitat.

Realitzem les consultes i revisió de les estratègies, en conseqüència, efectuem l’anàlisi d’evolució i les expectatives de variables macro i de mercat.

Objectius de la consultoria financera i patrimonial personalitzada

 • Elaboració de pla financer familiar d’inversió i estalvi sistemàtic
 • Planificació jubilació:
  • Plans de pensions
  • Plans de previsió assegurats, etc.
 • Cerca de rendibilitat i valor afegit sota la premissa principal de la protecció i preservació del capital.
 • Solucions i tracte personalitzat
 • Eficiència i tranquil·litat financera
 • Total independència
 • Màxima seguretat