Pla de negoci

Si vols rellançar la teva empresa, obrir un negoci, reorientar la teva activitat professional o simplement dubtes sobre quin camí prendre a nivell empresarial, l’equip de RHOMBUS és el teu company perfecte per ajudar-te a preparar un pla de negoci.

Comptar amb un business plan és important perquè t’ajuda a saber quin camí has de recórrer. Però un pla de negoci no pot ser un document inflexible per seguir rigorosament, per això l’equip de RHOMBUS està al teu costat en tot moment.

Un business plan és un pla estratègic que fixa objectius i marca línies de treball. És imprescindible per assolir l’èxit en moltes situacions: com l’adaptació d’una empresa per procedir a una fusió posterior, preparar-se per a un procés de venda o ampliació de capital i fins i tot fer una posada a punt que permeti incorporar socis estratègics que t’ajudin a créixer i obrir nous mercats.

Així mateix, la millor estratègia per entrar en un nou mercat és a través de la cerca de socis inversors. La cerca de socis és fonamental a l’hora d’assegurar l’èxit de l’empresa.

Serveis de l’àrea de pla de negoci 

Corporate

  • Fixar un rumb, comptar amb una estratègia de Corporate és fonamental. Treballem en un pla de negoci que permeti a l’empresa o start up cercar finançament, preparar-se per a un procés d’auditoria, creixement o entrada de nous socis.
  • El finançament no pot ser un problema: a RHOMBUS ens encarreguem de preparar tot allò necessari perquè el procés d’accés al finançament sigui un èxit. Així mateix, ens impliquem a buscar recursos en vies convencionals com bancs així com sistemes més innovadors i capital risc. Comptem amb experiència en preparació de documentació i gestió de subvencions nacionals i europees, com els fons Next Generation i també captar capital per a empreses o inversors. La tasca d’anàlisi que duem a terme permet fixar objectius de finançament i potencialitat dels recursos a captar.
  • Quin és el punt de partida d’una empresa? Preparem informes fidedignes de valoració d’empreses per als nostres clients que busquen vendre o saber el valor actual de la seva empresa.

Fusions i adquisicions M&A 

El nostre equip sap que el procés de fusió o compra d’una empresa és complex i ple d’alts i baixos. Comptar amb una bona estratègia, fixar objectius i basar l’ambició en dades reals, el treball i preparació és la fórmula de RHOMBUS.

 Compra i Venda d’Empreses

 • Captació del lead
  • Actuem com a radar de captació d’empreses interessants pel seu posicionament o potencial de mercat.
 • Recollim informació
  • Preparació del blind teaser que explica temes principals de la companyia anònimament i així oferir a potencials compradors.
 • Info-memorandum
  • Recollim les dades descriptives de l’empresa, com ara vendes i tota la informació financera històrica de la companyia.
 • Elaborem el pla de negoci i avaluem la projecció de l’empresa resultant.
 • Un cop analitzada l’empresa per a la venda, RHOMBUS s’encarrega de contactar amb potencials compradors que concordin amb la descripció de l’empresa en venda.