Multi Family Office

La implementació d’un Family Office permet als nostres clients:

  • Una millor organització de tot el seu patrimoni global
    • Inmobiliari
    • Financer
    • Empresarial
  • Un control mes exhaustiu i supervisió

Tot això recolzat en l’assessorament continuat i especialitzat de RHOMBUS.

Servicios especializados en el sector inmobiliario